onsdag 11 mars 2015

avlopp

Bygglovet är inlämnat! Men jag skulle kunna rita om det flera gånger till.
Vi fick dit en grävarkille förra helgen som hjälpte oss att ta prover för infiltration. Här på ön är det högsta skyddsklass på avlopp. Det innebär att det är dyrt att anlägga avlopp. Vi kom istället fram till att det får bli en mulltrumslösning. Jag ritade fina kartor om spridningsscheman för kiss och bajs för ansökan så får vi hoppas det går bra. Vi kommer att anlägga en infiltrationsbädd för BDT-vattnet. Som jag trodde var jorden sådär perfekt så jag bara ville odla med en gång, perfekt för infiltration var den också!


obligatoriska tester för att se hur genomsläpplig marken är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar